Veelgesteld vragen

Bekijk hieronder de meestgestelde vragen.

Heeft u een vraag die hier niet tussen staat?
Neem dan gerust contact op met de makelaar.

Algemeen

Iedereen die zich aangemeld heeft op de projectsite, is altijd als eerst op de hoogte van het laatste nieuws.

Je kunt je hier aanmelden.

 

Aanmelden is niet hetzelfde als inschrijven. Wanneer je je aanmeldt op de website, wordt je op de hoogte gehouden van alle informatie omtrent dit project. Vanaf ‘start verkoop’ kun je je inschrijven voor een bouwnummer naar keuze. Je wordt via de site op de hoogte gehouden wanneer de ‘start verkoop’ gaat plaatsvinden.

Definitief inschrijven kan vanaf het moment dat het project in verkoop is. De inschrijving vindt volledig online plaats. In je persoonlijk account op de website, kun je jouw bouwnummer(s) naar voorkeur aangeven. Uiteraard kan Thuis Nieuwbouwmakelaars je hierbij helpen wanneer je vragen hebt.

Gedurende de inschrijfperiode kun je je voorkeuren online doorgeven. Na de sluitingsdatum van de inschrijfperiode kun je je niet meer inschrijven. De exacte verkoopprocedure kun je bij start verkoop teruglezen op de website.

 

Project

De verkoop start op 24 maart 2022. Verdere informatie over de planning ontvang je per email.

De definitieve prijzen zijn bekend vanaf start verkoop. Wanneer je je hebt aangemeld, zul je hiervan per e-mail op de hoogte worden gehouden.

Zodra BRINK in verkoop gaat, is de verkoopbrochure, samen met de andere verkoopstukken te downloaden vanaf de website. Tijdens en na start verkoop kun je ook alle verkoopdocumentatie ophalen bij Thuis Nieuwbouwmakelaars in Groningen.

De gemeente wordt eigenaar van het openbaar groen.

Vrij Op Naam betekent dat je koopt inclusief belasting (21% BTW) en inclusief bijkomende kosten zoals:

•    Grondkosten
•    Bouwkosten
•    Rentekosten over de grondkosten tot 1 september 2022
•    Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw
•    Honoraria van architect en overige adviseurs
•    Notariskosten voor de leveringsakte
•    Makelaarscourtage c.q. verkoopkosten
•    Eenmalige aansluitkosten van water, elektra en riolering.
•    Legeskosten
•    Kosten kadaster
•    Verzekering tijdens de bouw
•    Omzetbelasting (BTW) 21%
•    Garantie- en waarborgregeling

Kosten die niet in de V.O.N. zijn inbegrepen:

•    Financieringskosten o.a. afsluitprovisie hypothecaire geldlening
•    Notariskosten en kadasterkosten voor de hypotheekakte
•    Rentekosten over de grondkosten vanaf 1 september 2022 tot datum notarieel transport
•    Rentekosten over de vervallen bouwtermijnen
•    Entreekosten telefoon en kabeltelevisie
•    Kosten met betrekking tot kopers keuzeopties
•    Eventuele wijzigingen in het btw-tarief

Privacy

Nijhuis neemt de privacy van haar contacten zeer serieus en spant zich in om persoonsinformatie goed te beveiligen en enkel beschikbaar te stellen daar waar nodig.

Alle betrokken partijen tijdens de ontwikkeling, verkoop, bouw en oplevering van de woningen zijn gebonden aan AVG-wetgeving en handelen volgens een verwerkersovereenkomst. Dat houdt in dat zij bij wet verplicht zijn deugdelijk te handelen omtrent (gevoelige) persoonsinformatie en deze enkel tot zich mogen nemen voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn en niet langer dan nodig.

 

Verstrekte persoonsinformatie wordt gebruikt om op een gepersonaliseerde manier met geïnteresseerde te communiceren over nieuwbouwprojecten en aangelegenheden van Nijhuis onder andere binnen het account dat beschikbaar wordt gesteld op deze website, een nieuwsbrief of andere contactmomenten.

Persoonsgegevens zullen nooit met derden worden gedeeld, indien dit niet noodzakelijk is of buiten de dienstverlening van Nijhuis valt.

Binnen het account dat wordt geboden op de website kan er zelf regie worden gevoerd over eigen persoonsinformatie en financiële gegevens onder het item 'Mijn inschrijving'.

Standaard worden financiële gegevens die zijn verstrekt ten behoeve van de koop van de woning bewaard totdat alle woningen zijn opgeleverd. Hierna zullen de gegevens van alle geïnteresseerden worden verwijderd.

Contactgegevens worden bewaard totdat geïnteresseerde zich afmeld als geïnteresseerde in een Nijhuis-woning. Dit kan op de volgende manieren:

•    Binnen het account wordt onder 'Mijn inschrijving' afgemeld;
•    Er wordt gebruik gemaakt van de 'uitschrijven' link die onderaan iedere nieuwsbrief wordt meegestuurd;
•    Er wordt per telefoon of e-mail contact opgenomen met de betrokken makelaar of verkoopmedewerker en aangeven niet langer geïnteresseerd te zijn in een nieuwbouwwoning van Nijhuis.

Contactgegevens van kopers worden vanwege administratieve reden langer bewaard. Het is niet mogelijk om deze gegevens 'terug te trekken'. Wel kan er binnen het account of via de nieuwsbrief worden aangegeven geen nieuwsbrieven te willen ontvangen.

Als er geen interesse meer is in het project, kan er worden uitgeschreven aan de hand van de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief of binnen het persoonsgebonden account op de website. Uitschrijven binnen het account gaat via het menu-item 'Mijn inschrijving'.